Kakovostna sončna elektrarna vam omogoča neodvisno samooskrbo z električno energijo

Sončna elektrarna je naprava, ki nam omogoča samooskrbo s sončno energijo. Njena glavna funkcija je, da sevanje sonca pretvarja v električni tok, ki ga vsako gospodinjstvo nujno potrebuje za brezhibno delovanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav. Ker so gospodinjstva zelo velik porabnik električne energije, se investicija v sončno elektrarno zagotovo splača.

Ker si življenja brez elektrike ne moremo predstavljati, hkrati pa se pričakuje, da bo cena električne energije v prihodnosti naraščala, lahko sončna elektrarna bistveno pripomore k samooskrbi z električno energijo. S tem pa ne le prihranimo, ampak postanemo neodvisni pri njeni dobavi.

Postavitev sončne elektrarne zadovolji lastnim potrebam po elektriki

Postavitev sončne elektrarne je dolgoročna naložba. Za njen največji učinek je potrebno skrbno načrtovati celoten projekt. Predvsem je pomembno, da izberete takšno velikost sončne elektrarne, ki bo ustrezala vašim potrebam po električni energiji.

Za priključitev sončne elektrarne mora imeti objekt gradbeno dovoljenje. Nato vam distribucijsko omrežje poda projektne pogoje, katerim sledi izvedba projekta. Potem, ko sončna elektrarna stoji, sledi le še soglasje za priključitev s čimer pridobite status kvalificiranega proizvajalca električne energije. Ker jo proizvajate le za lastne potrebe, vam ni potrebno registrirati nobene dejavnosti.

Princip delovanja sončne elektrarne je enostaven

Celoten sistem sončne elektrarne deluje kot nekakšna elektrarna v malem. Deluje po sistemu meritev, kar pomeni, da je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in primanjkljaji pa se uravnavajo preko omrežja. Če bo vaša sončna elektrarna ustvarjala viške, se bodo ti oddajali v omrežje, če pa boste imeli primanjkljaj, boste elektriko črpali iz omrežja.

Največja prednost sončne elektrarne je v tem, da se ob koncu obračunskega obdobja ob koncu leta upošteva razlika med prevzeto in oddano električno energijo. Torej, boste plačali razliko med ceno energije, ki ste jo porabili iz javnega omrežja in tisto električno energijo, ki jo je proizvedla vaša sončna elektrarna.…