Sončna elektrarna sevanje sonca pretvarja v električni tok

Besedna zveza sončna elektrarna vam je verjetno poznan, saj se o tej vrsti naprave vse pogosteje piše pa tudi govori. Gre torej za napravo, ki sevanje sonca pretvarja v električni tok. Slednji je primeren za uporabo v gospodinjstvih. Njena življenjska doba je lahko tudi več kot 40 let.

Količina energije elektrike, ki jo lahko sončna elektrarna proizvede, je v veliki meri odvisna predvsem od same moči elektrarne, prav tako od osončenosti mikrolokacije, naklona, od usmeritve strehe, ne nazadnje še od zunanje temperature.

 

Kaj vse vam torej lahko ponudi sončna elektrarna na ključ?

Nekaj lastnosti, ki jih ima sončna elektrarna, smo že izpostavili. Ključno pa je, da vam takšna naprava na ključ lahko omogoči preskrbo z lastnim virom električne energije. V času prehoda na okolju bistveno bolj prijazen vir energije, boste tako energetsko povsem samooskrbni. Imeli boste popolni nadzor nad proizvodnim virom ter dolgoletno garancijo za nemoteno in učinkovito delovanje lastne sončne elektrarne.

Za vir energije elektrarna na sonce uporablja sonce, na kar kaže že samo poimenovanje. Naprava deluje povsem tiho, za njo je potrebno zgolj minimalno vzdrževanje ter minimalni obratovalni stroški. Predstavlja pa eno od najbolj varnih naložb, ki ima torej povsem predvidljiv donos.

Sončna elektrarna sevanje sonca pretvarja v električni tok

 

Varuje in podaljšuje življenjsko dobo kritine na strehi

Seveda je sončna elektrarna znana po tem, da lahko varuje ter bistveno podaljša življenjsko dobo vaše strešne kritine. Na izjemno učinkovit način namreč absorbira škodljivo UV sevanje.

Takšna sončna elektrarna, ki zavzema površino 50 kvadratnih metrov, ter je moči 5000 W, lahko na leto proizvede več kot 5000000Wh električne energije. Slednje presega letno porabo po električni energiji za povprečno gospodinjstvo v naši državi. Če bi torej povsem enako količino energije pridobivali v termoelektrarni in za gorivo uporabljali les, bi leto porabili več kot 3 drevesa. Če je povprečna življenjska doba sončne elektrarne višja od 30 let, bi torej v tem obdobju lahko prihranili več kot 100 dreves.…

Kakovostna sončna elektrarna vam omogoča neodvisno samooskrbo z električno energijo

Sončna elektrarna je naprava, ki nam omogoča samooskrbo s sončno energijo. Njena glavna funkcija je, da sevanje sonca pretvarja v električni tok, ki ga vsako gospodinjstvo nujno potrebuje za brezhibno delovanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav. Ker so gospodinjstva zelo velik porabnik električne energije, se investicija v sončno elektrarno zagotovo splača.

Ker si življenja brez elektrike ne moremo predstavljati, hkrati pa se pričakuje, da bo cena električne energije v prihodnosti naraščala, lahko sončna elektrarna bistveno pripomore k samooskrbi z električno energijo. S tem pa ne le prihranimo, ampak postanemo neodvisni pri njeni dobavi.

Postavitev sončne elektrarne zadovolji lastnim potrebam po elektriki

Postavitev sončne elektrarne je dolgoročna naložba. Za njen največji učinek je potrebno skrbno načrtovati celoten projekt. Predvsem je pomembno, da izberete takšno velikost sončne elektrarne, ki bo ustrezala vašim potrebam po električni energiji.

Za priključitev sončne elektrarne mora imeti objekt gradbeno dovoljenje. Nato vam distribucijsko omrežje poda projektne pogoje, katerim sledi izvedba projekta. Potem, ko sončna elektrarna stoji, sledi le še soglasje za priključitev s čimer pridobite status kvalificiranega proizvajalca električne energije. Ker jo proizvajate le za lastne potrebe, vam ni potrebno registrirati nobene dejavnosti.

Princip delovanja sončne elektrarne je enostaven

Celoten sistem sončne elektrarne deluje kot nekakšna elektrarna v malem. Deluje po sistemu meritev, kar pomeni, da je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in primanjkljaji pa se uravnavajo preko omrežja. Če bo vaša sončna elektrarna ustvarjala viške, se bodo ti oddajali v omrežje, če pa boste imeli primanjkljaj, boste elektriko črpali iz omrežja.

Največja prednost sončne elektrarne je v tem, da se ob koncu obračunskega obdobja ob koncu leta upošteva razlika med prevzeto in oddano električno energijo. Torej, boste plačali razliko med ceno energije, ki ste jo porabili iz javnega omrežja in tisto električno energijo, ki jo je proizvedla vaša sončna elektrarna.…