Kot smo že govorili v enem izmed prejšnjih člankov obstaja več tipov elektroerozije. Elektroerozija in karakteristike posameznega procesa bomo opisali v nadaljevanju.

Ko govorimo o Utopnem erodiranju govorimo o procesu, ki se izvaja med orodjem / elektrodo in obdelovancem med katerima se seveda nahaja dielektrično olje. Ko generiramo električne impulze, le ti povzročajo preboje izolacije v režah, med katerim se ustvari kanal plazme, ki povzroči topljenje materiala, ki ga nato olje odnaša stran.

Ko govorimo o EDM eroziji, govorimo o postopku, ki lahko traja tudi nekaj dni, s pomočjo EDM erozije pa je mogoči izdelati zelo zelo gladke površine, ki se jih nato dodatno obdeluje do želene hrapavosti.

Če se sprašujete kaj je utopna EDM elektroerozija govorimo postopku, kjer se obdeluje elektročno prevodne materiale s posebnim postopkom pa je mogoče obdelati tudi neprevodne materiale. Ko govorimo o utopna EDM elektroerozija postopku, je dobro vedeti, da je dielektrik pri SEDM obdelavi mineralno olje, medtem ko je pri WEDSM deionizirana voda.

Elektroerozija je zelo kompleksna, saj pri postopku poteka obdelava med dvema elektrodama v delektrični tekočini. Kot smo že omenili se v samem postopku pojavijo določeni materiali, ki odstopajo zaradi določene obrabe. Ko pride do iskrenja se samo orodje spušča, krmiljeno prekinjalo spušča tok od izvora na elektrodi. Dobro je omeniti, da se lahko jakosti in dolžino ter seveda frekvenco da spreminjati. Kot zanimivost naj povemo, da lahko pride v trenutku eksplozije in uparjanja materiala v jedru tudi do 11000 stopinj Celzija, vendar se zaradi dileketrične tekočine material hitro strdi in se odvede v obliki malih kroglic.

Sam material  ki se uporablja v postopku elektroerozija je popolnoma poljuben, zelo pomembno pa je to, da je dober prevodnik in seveda da ni predrag. Zelo pomembno je tudi kako deluje na obrabo, saj lahko z izbiro  kvalitetnih materialov dosežemo, da se 99,5 % odvzame materiala na obdelovancu in le 0,05 % odvzame iz elektrode.